Przeglądarka z której korzystasz nie jest wspierana przez System. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bl. A w Centrali NBP

 • Numer postępowania SEZ/DKRZ-WPO1-EWS-241-0045/DA/19
 • Procedura udzielenia zamówienia Postępowanie publiczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg ograniczony

  Terminy w postępowaniu

  Termin składania wniosków:
  2019-10-31 12:00
  Data publikacji ogłoszenia na stronie publicznej:
  2019-09-27
  Podaj hasło którym zaszyfrujesz ofertę.
  Uwaga. Zapamiętaj je. To hasło będzie wymagane przy modyfikacji oferty.:

  Instrukcja:

  Wybierając tę opcję:

  1. Uzyskasz możliwość przejrzenia elektronicznego JEDZ/ESPD w zaimplementowanym na Platformie Zakupowej formularzu ESPD.
  2. Nie musisz pobierać XML od Zamawiającego - kryteria określone i wymagane przez Zamawiającego zostanął automatycznie załadowane
  3. Możesz wygenerować XML/PDF po wypełnieniu formularza.

  Nie możesz wysłać wypełnionego tak formularza na PZ, dopóki nie zalogujesz się jako Wykonawca na Platformę Zakupową.

  Forma przesłania dokumentu: *

  Dodaj plik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

  W prowadzonym postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx 2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny może korzystać z narzędzia ESPD dostępnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów. 3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca, którego dany JEDZ dotyczy, podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania. 4. W przypadku podpisywania przez Wykonawcę JEDZ podpisem zewnętrznym Wykonawca spakuje pliki w jedno archiwum (Zamawiający dopuszcza formaty .zip ) i spakowany plik umieści na platformie zamówieniowej. 5. Wykonawca przesyła Zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca przesyła plik JEDZ za pomocą przycisku "Dodaj plik" i dodaniu podpisanego, zgodnie z pkt 3, pliku zawierającego dokument JEDZ. W przypadku zmiany formularza JEDZ przed upływem terminu składania ofert Wykonawca winien usunąć nieaktualny plik JEDZ i dodać w jego miejsce nowy.

  Ogłoszenie i specyfikacja

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie - informacje podstawowe 2019-09-27 -
  icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc 2019-09-27 1.01 MB
  icon Załącznik nr 1 do Siwz - Instrukcja dla Wykonawców.docx 2019-09-27 5.65 MB
  icon załącznik nr 2 do Siwz.xlsx 2019-09-27 2.81 MB
  icon NBP Opis zalozen projektowych_20190920.pdf 2019-09-27 2.62 MB
  icon Poziom +1 rzut projektowane.pdf 2019-09-27 0.51 MB
  icon Poziom +1 rzut Stan istniejacy .pdf 2019-09-27 0.5 MB
  icon Poziom +2 rzut projektowany.pdf 2019-09-27 0.24 MB
  icon Poziom +2 rzut stan istniejacy.pdf 2019-09-27 0.26 MB
  icon Poziom 0 rzut stan istniejacy.pdf 2019-09-27 0.28 MB
  icon Poziom 0 rzut zalozenia projektowe.pdf 2019-09-27 0.3 MB
  icon Poziom -1 rzut- stan istniejacy.pdf 2019-09-27 0.64 MB
  icon Poziom -1 -rzut -załozenia projektowe.pdf 2019-09-27 0.4 MB
  icon Poziom -2 Rzut stan istniejacy.pdf 2019-09-27 0.47 MB
  icon Poziom -2 Rzut zalozenia projektowe.pdf 2019-09-27 0.33 MB
  icon Poziom -3 stan istniejacy .pdf 2019-09-27 0.36 MB
  icon Poziom -3 załozenia projektowe .pdf 2019-09-27 0.28 MB

  Zmiana ogłoszenia i treści specyfikacji oraz pozostałe dokumenty

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie - informacje podstawowe 2019-10-23 -
  icon NBP Opis zalozen projektowych_20191022_zmienione.pdf 2019-10-23 2.86 MB
  icon zmiana treści SIWZ nr 1 - zmiana terminu skladania wniosków.docx 2019-10-23 0.08 MB
  icon odpMWKZ_zalecenia konserwatorskie_2019.07.04.pdf 2019-10-23 0.14 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  JEDZ 2019-10-25 14:24

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert 2019-09-27 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bl. A w Centrali NBP 2020-04-28 10:11

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  pickcategorysearchnoaction

  Wybierz kategorię

    Numer Nazwa

  Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

  Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej